Prostatecomia radicale

Prostatectomia radicale NON "Nerve Sparing" (senza risparmio dei nervi erigentes), o "Nerve Sparing" (con risparmio dei nervi erigentes).